Chlazení elektroskříní

Chlazení rozvaděčů - klimatizace elektroskříní rozvaděčů TEXA

Většina moderních řídících systémů se pro svůj vysoký výkon zahřívá na rozdíl od starších elektromechanických řídicích systémů, kde pro odvod tepla z elektrického rozvaděče často postačovalo pasivní chlazení nebo větrací štěrbiny, elektrické rozvaděče současných výrobních strojů a linek vyžadují pokročilejší řešení. S rostoucím měrným výkonem a zmenšujícími se rozměry elektronických a výkonových prvků se zvyšuje i jejich citlivost na vysokou teplotu, prach a vlhkost. Proto je nutné zajistit v elektrickém rozvaděči teplotně stabilní a čisté prostředí. Správná provozní teplota je předpokladem pro dlouhou životnost elektrických komponent a jejich spolehlivou funkci. Zamezí se tak prostojům ve výrobě, které jsou ve většině případů spojeny s vysokými náklady. Optimální provozní teplota v elektrickém rozvaděči leží v závislosti na druhu použitých prvků v rozmezí 30 až 50°C.

Pro vyšší teploty se obvykle používají ventilátory, nebo, pokud jsou vyšší požadavky na čistotu vnitřního prostředí, výměníky vzduch/vzduch. Pro nižší teploty a/nebo vyšší výkony je už nutné použít klimatizační jednotky, nebo, pokud je k dispozici chladicí voda, výměníky vzduch/voda.

 Úvod

poptat produkt

Ventilátory

Výměníky

Klimatizační jednotky