Škrticí ventily

Ventily pro řízení průtoku

Používají se pro regulaci rychlosti spotřebiče – posuvové rychlosti pístu válce nebo otáček rotačního hydromotoru. Škrticí ventily mění pouze průtočný průřez ventilu. Abychom mohli stabilizovat rychlost spotřebiče nezávisle na dodávce čerpadla a působení externích sil na spotřebiči, musí být ventil vybaven stabilizací tlakového spádu. U dvoucestné stabilizace je vstupní tlak ventilu regulován v závislosti na výstupním tlaku škrcením průtoku. U třícestné stabilizace je dosaženo regulace odpouštěním části kapaliny zpět do nádrže. Tlakový spád na ventilu definuje tlak vyvíjený pružinou kompenzátoru. U ventilů se stabilizací lze nastavit průtok ventilem buď změnou průtočného průřezu nebo změnou nastavení tlakového spádu předepnutím pružiny.

poptat produkt

Škrticí mezideska

Škrticí ventil s obtokem

2VS3-06-CT(CS)
K02251
25 ks
na poptání

Škrticí ventil

Škrticí ventil s dvoucestnou stabilizací tlakového spádu a obtokovým jednosměrným ventilem

VSS1-206-12C-11
K11162
na poptání
na poptání

Škrticí ventil

Škrticí ventil s dvoucestnou stabilizací tlakového spádu a obtokovým jednosměrným ventilem

VSS1-206-6,3-A-11
K01387
na poptání
na poptání

Škrticí ventil

Škrticí ventil s dvoucestnou stabilizací tlakového spádu a obtokovým jednosměrným ventilem

VSS1-306-16-11
K01682
na poptání
na poptání

Škrticí ventil

Škrticí ventil s dvoucestnou stabilizací tlakového spádu a obtokovým jednosměrným ventilem

VSS2-206-32Q/JOO-1
K01203
na poptání
na poptání